www.rational-ep.co.il

מי אנחנו

במערכת כלכלית המאופיינת ברגולציה דינמית, רציונל מחברת בין המגזר העסקי לבין הרגולטור. אנו מתמחים ברגולציה כלכלית ונושאים הקשורים בהשפעת חקיקה על ענפי המשק השונים.
עובדי החברה צברו ניסיון הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי – שילוב ייחודי של ראייה רחבה ובלתי שגרתית מחד, ויישומית-פרגמטית מאידך.
רציונל מציעה ניתוח אובייקטיבי ומקצועי של המציאות הכלכלית המורכבת, תוך שימת דגש על אסטרטגיה יישומית וכלכלה מעשית. יתרון בולט נוסף לחברה – הבנה מעמיקה של הרגולציה והרגולטור בישראל, תחום שנוגע לפעילות עסקית של כל חברה גדולה במשק.

תחומי פעילות

רציונל פועלת בתחום הרחב המשתרע בין הסקטור העסקי לבין המגזר הממשלתי-ציבורי. המומחיות הייחודית שלנו מאפשרת להבין כיצד ה"צד השני" חושב, תוך התאמה וקישור לנושאים הרלבנטיים לכל לקוח ולקוח.
שירותים:
•  חוות דעת מומחה לחברות – המיועדות לבתי המשפט, לפקיד השומה וכו';
•  בניית תכניות עסקיות וניתוח כדאיות השקעה בפרויקטים עסקיים;
•  ליווי מכרזים, כולל בניית המודל העסקי המתאים לסוג המכרז;
•  ייעוץ "מאחורי הקלעים" אל מול פעילות הממשלה והרגולטורים השונים;
•   התמחות בתהליכי ייעול רכש תוך חיסכון במשאבים לחברה;

לקוחות

פורום חברות הקדישא | מגן דוד אדום | משרד הבריאות | החברה המרכזית למשקאות קלים | ג'יימס ריצ'רדסון | התאחדות בתי המלון | ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים | תעשיית הפלדה בישראל | חברות בתחום הפרמצבטיקה ועוד.

הנהלה

בועז סופר, מנכ"ל  ובעלים משותף

בתפקידיו האחרונים כיהן בועז סופר כסמנכ"ל בכיר לתכנון וכלכלה ברשות המסים, וכן מילא שורת תפקידים בכירים במשרד האוצר. במסגרת זו היה שותף והוביל רפורמות ושינויים מבניים רבים במשק הישראלי – מיסוי ירוק, מיסוי רכב צמוד, מס הכנסה שלילי, מהפכת הדיווחים המקוונים לרשות המסים בכלל ומע"מ בפרט, בניית מפת מיסי קנייה חדשה לישראל. 

בועז סופר כיהן  כיו"ר ועדת המחירים הבינמשרדית, היה חבר בוועדת היטלי ההיצף, דירקטור ברכבת ישראל, ועוד. עם פרישתו מהמגזר הציבורי כיהן כמנכ"ל תקשוב – חברת המוקדים הטלפונים הגדולה בישראל.

 

תפריט